Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΤΑΚΤΟ:


                   
Για ποιούς θα κτυπήσουν οι καμπάνες;
Σύμφωνα με σημερινή ( 12 Δεκ 2011) αξιόπιστη πληροφορία, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κύριος  Λέανδρος Ρακιντζής,  έδωσε εντολή αρμοδίως ( αποστολή εγγράφου),  ως Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Δημοσίας Διοικήσεως, για Οικονομικό και Διοικητικό Έλεγχο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

    Ενημερωτικά σας γνωρίζω,  ότι θα συγκροτηθούν δύο κλιμάκια Ελέγχου  (οικονομικού και Διοικητικού ελέγχου, για οικονομικές πράξεις του Μ.Τ.Σ και Διοικητικές αποφάσεις του Δ.Σ / Μ.Τ.Σ, αλλά και των προϊσταμένων αυτού Κλιμακίων ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του , όπως ορίζονται από το Ν 3074/02, άρθρο 1, παρ .1 : «  Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης , την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης »,  τη διάταξη του άρθρου 1, παρ . 2. δ. του ιδίου νόμου.

     Οι ποικιλόμορφες πιέσεις και τα έγραφα που έχουν κατευθυνθεί αρμοδίως για οικονομικό και Διοικητικό Έλεγχο του ΜΤΣ απέδωσαν.
Ας ελπίζουμε ότι θα μας ικανοποιήσουν και τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 

ΑΝΕΑΕΔ  ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου