Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Αποφάσεις ΔΣ της 1/2/2012

Αγαπητά μέλη της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ,

Για την ενημέρωση σας γνωρίζεται οτι την συνεδρίαση του ΔΣ της 1/2/2012 αποφασίστηκαν τα παρακάτω:Συνεστίαση με κοπή πίττας.

Προγραμματίζεται για το Σάββατο 3 Μαρτίου. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα κέντρο. Καταβάλλεται προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί το κόστος, αναλογιζόμενοι την δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Γενική Συνέλευση

Το καταστατικό προβλέπει
12.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. Δι΄ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται:
α. Τακτικά μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και ημέρα Κυριακή.

Σύγκλιση

13.3 Τα μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με δημοσίευση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της σχετικής πρόσκλησης στο διαδικτυακό χώρο http://www.aneaed.gr/ , με τοιχοκόλληση του εγγράφου της πρόσκλησης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ., είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης αυτής.

Θέματα της ημερησίας διατάξεως

13.4 Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην ημερήσια διάταξη. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον
προταθούν από το 1/5 εκ του αριθμού των μελών της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση καθορίστηκε για την 1 Απριλίου 2012 οπότε η σύγκλιση θα αναρτηθεί το αργότερο την 10 Μαρτίου 2012.

Θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου