Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012


Πρόσκληση Μελών ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012