Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Ενημέρωση για τις προσφυγές

Σχετικά με τις προσφυγές των μελών μας για τα επιδόματα αδείας, δώρων και το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης, το δικηγορικό γραφείο που χειρίζεται το θέμα μας έστειλε την παρακάτω ενημέρωση

Επιπλέον μπορείτε να δείτε την σχετική
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 668/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΑξιότιμοι   Κύριοι,
Επ’ ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ. την 22-04-2012 σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση των μελών σας την υπ’ αριθμ. 668/2012 απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της γνωστής αιτήσεως ακυρώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων φορέων η οποία δημοσιεύθηκε την 20η Φεβρουαρίου 2012.

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει οι αγωγές που αφορούν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα & επιδόματος αδείας  ολοκληρώνονται λαμβανομένων υπόψη και των απόψεων των δικαστών που μειοψήφησαν, οι οποίες καταγράφονται επί λέξει στην ανωτέρω απόφαση και  θα κατατεθούν άμεσα, οπότε θα ακολουθήσει και σχετική ενημέρωσή σας.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι  έχουμε προβεί στις παρακάτω νομικές ενέργειες.
1. Επίδομα θέσης Υψηλής Ευθύνης
·    Έχουν ήδη κατατεθεί 21 Ενστάσεις ενώπιον του Α’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την απόδοση, ως μη νόμιμης της αναδρομικής παρακράτησης ποσοστού 20% που έγινε επί του ενσωματωθέντος στη σύνταξη, ανωτάτων, επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης
·     Έχουν ήδη κατατεθεί 26 Εφέσεις ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αφορά στη μείωση της σύνταξης ανωτάτων σε ποσοστό 20% που έγινε επί του ενσωματωθέντος στη σύνταξη, ανωτάτων, επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης.
Θα παρακολουθείται ο προσδιορισμός δικασίμου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κάθε μια υπόθεση χωριστά.
2. Επιδόματα δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα – επίδομα αδείας
Έχουν ήδη κατατεθεί Αιτήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων  και συγκεκριμένα :
·   81 αιτήσεις για αποστράτους ηλικίας κάτω των 60 ετών,
·   18 αιτήσεις για αποστράτους που λαμβάνουν συντάξεις άνω των 2.500€ και
·   16 αιτήσεις για αποστράτους που τέθηκαν σε αποστρατεία κατόπιν δικού τους αιτήματος.
Οι ανωτέρω αιτήσεις δεν έχουν γίνει δεκτές από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Για την καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων, θα ασκηθούν αγωγές όπως προαναφέρθηκε ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέχρι τις αρχές του επόμενου  μήνα.

3.  Εισφορά Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων.
Έχουν γίνει ήδη  τριάντα επτά  (37) ενστάσεις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες κατατέθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το Γ.Λ.Κ. τις διαβίβασε ήδη στο Ελεγκτικό Συνέδριο όπου θα εκδικασθούν.
Θα παρακολουθείται ο προσδιορισμός δικασίμου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κάθε μια υπόθεση χωριστά.Με εκτίμηση

Κυριάκος Γ. Σαμπάνης
Δικηγόρος Παρ’  Αρείω Πάγω


Σαμπάνης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου