Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Επιπλέον φόρος για την υποβολή μικρότερης αξίας αποδείξεων λόγω τεκμηρίων
Δυσάρεστες εκπλήξεις και επιπλεόν φόρους κρύβουν πολλά από τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος που θα αρχίσουν να καταφθάνουν στους φορολογουμένους από τον επόμενο μήνα.

Οι εφορίες, με βάση τα τεκμήρια, έχουν υπολογίσει σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερα εισοδήματα από αυτά που δηλώθηκαν, με αποτέλεσμα οι αποδείξεις να μην επαρκούν για την κατοχύρωση του αφορολογήτου και να επιβάλλονται πρόστιμα ερήμην των φορολογουμένων.

Βάσει του νόμου ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει αποδείξεις για δαπάνες που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματος που δηλώνει. Η εφορία όμως αγνοεί το δηλωθέν –χαμηλό– εισόδημα και «βλέπει» (όπου μπορεί) το τεκμαρτό εισόδημα, που είναι σημαντικά υψηλότερο. 'Αρα οι αποδείξεις που υποβλήθηκαν δεν φτάνουν για να καλύψουν το τεκμαρτό εισόδημα! Και έτσι η εφορία κόβει πρόστιμο 10% πάνω στο ποσό των αποδείξεων που υπολείπεται.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μέσω του TAXISnet 39.939 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προκύπτουν τα εξής:

Τα 24.100 σημειώματα είναι χρεωστικά και αναγράφουν συνολικό ποσό φόρου προς πληρωμή ύψους 32.000.000 ευρώ. Στο καθένα από τα σημειώματα αυτά αντιστοιχεί κατά μέσο όρο φόρος προς πληρωμή ύψους 1.327,80 ευρώ!
Mόλις 4.400 εκκαθαριστικά είναι πιστωτικά και αναγράφουν συνολικό ποσό επιστρεπτέου φόρου ύψους 3.500.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 10.439 είναι μηδενικά.

Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν εκκαθαριστεί, μέσω του TAXISnet, περίπου 200.000 φορολογικές δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα που προβλέπουν πληρωμή φόρου θα καταφθάσουν, αρχές Ιουνίου στους φορολογουμένους, που θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα πληρώσουν ολόκληρο το ποσό η θα επιλέξουν την καταβολή με δόσεις. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου