Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Έναρξη προαιρετικής διαδικασίας αιτήσεως διαγραφής απο τις ΕΑΑ (ΝΠΔΔ)


Η ΑΝΕΑΕΔ μετά την αποσταλείσα σχετική επιστολή στον κ. ΥΕΘΑ για την προαιρετική εγγραφή των αποστράτων στελεχών των ΕΔ & ΣΑ στις ΕΑΑ (ΝΠΔΔ), ξεκινά την διαδικασία αιτήσεως διαγραφής όσων επιθυμούν, από τις Ενώσεις αυτές.

Η ανακοίνωση της ΑΝΕΑΕΔ