Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Συγκρότηση Επιτροπής για τα ΜΤ των ΕΔ

Στην επιτροπή ανατίθεται το έργο της επεξεργασίας και υποβολής προτάσεων σε μορφή νομοσχεδίου, στην κατεύθυνση της εξυγίανσης των Μετοχικών Ταμείων, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας αυτών και την εν συνεχεία σταδιακή ενοποίησή τους. Τα μέλη της επιτροπής συνεπικουρούνται από ομάδες εργασίας των φορέων και υπηρεσιών που εκπροσωπούν.
 


Το έγγραφο του κ. ΥΦΕΘΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου