Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Bloggers. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

EUROMIL


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατιωτικών Οργανώσεων
                              ( EUROMIL )
Είναι μια πολιτικά ανεξάρτητη , μη κερδοσκοπική οργάνωση ελεύθερων , δημοκρατικών ενώσεων του στρατιωτικού προσωπικού στην Ευρώπη .
Το EUROMIL ιδρύθηκε το 1972 . Πρόκειται για μια οργάνωση ομπρέλα , η οποία περιλαμβάνει 39 οργανώσεις από 26 ευρωπαϊκές χώρες , και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει σχεδόν 500.000 άτομα .
Η αποστολή του είναι η προώθηση και προάσπιση των κοινωνικό - επαγγελματικών συμφερόντων όλων των βαθμίδων και ομάδων κατάσταση των στρατιωτών και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο . Επιπλέον , το  EUROMIL στοχεύει στη διασφάλιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των στρατιωτικών,  την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων και υποστηρίζει τα συμφέροντα του σωματείου .
 Η Έδρα  του  EUROMIL , με διεθνή γραμματεία , βρίσκεται στις Βρυξέλλες , Βέλγιο . Ο κύριος ρόλος του είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών , κυρίως ορθών πρακτικών , μεταξύ των ομοσπονδιών μελών.
Η οργάνωση διατηρεί επίσημες επαφές με το Συμβούλιο της Ευρώπης , της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων, όπως επίσης με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου , τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ( ΟΑΣΕ ) και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ( ETUC ) .
Συνεργάτες EUROMIL είναι το Δίκτυο Κοινοβουλίων για την πρόληψη των συγκρούσεων ( PN / EWI ) , η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας, Round Table ( ESRT ) , Δρ Manfred Wörner Circle ( DMWC ) και πιο πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Διεθνές Κίνημα .
Στο  4ο Συνέδριο της 104ης Διάσκεψης του EUROMIL 26 και 27 Οκτ 2012  στις Βρυξέλες, μετά την ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΑΝΕΑΕΔ για την κατάσταση των Ελλήνων στρατιωτικών μέσα στην κρίση,  έγινε ομόφωνα δεκτή η αίτηση  για ένταξη της  ΑΝΕΑΕΔ  ως πλήρους  και ισότιμου  μέλους του Euromil.

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 108ο Presidium Meeting του Euromil. Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από 39 Εθνικές Ενώσεις ή Σωματεία Στρατιωτικών, 26 ευρωπαϊκών χωρών. Η ΑΝΕΑΕΔ εκπροσωπήθηκε από τον Υποναύαρχο ε.α. Κ. Υφαντή Π.Ν. 
Το προεδρείο έκανε αποδεκτή την   πρόταση της ΑΝΕΑΕΔ για  ανάθεση στην Ελλάδα της οργάνωσης της εαρινής συνεδρίασης του Presidium Meeting  2016  και θα διεξαχθεί τον  Απριλίο 2016 στην Αθήνα.
http://www.euromil.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου